Tuinbemesting

Meststoffen

Benodigde elementen
Planten hebben kalium, koolstof, fosfor, stikstof, zuurstof en vitaminen (secondaire elementen) nodig. Te weinig voeding is slecht voor de groei, te veel voeding kan de wortels beschadigen (verbranding). Koolstof haalt de plant uit de lucht tijdens het assimilatieproces. De plant neemt het in de lucht aanwezige CO² gas op. De benodigde zuurstof wordt deels uit de lucht en deels uit de potkluit gehaald. Als er geen zuurstof meer in de grond zit, kan de plant geen voeding opnemen. Voeding voor planten noemt men meststoffen en moet bestaan uit de primaire elementen stikstof, fosfor en kali.

Daarnaast heeft de plant de zogenaamde secondaire elementen nodig: calcium), magnesium en zwavel en in kleine hoeveelheden de micro-elementen boor, chloor, koper, ijzer, zink , molybdeen, Kobalt e.a.

Stikstof stimuleert de groei, is nodig voor de bladgroei. Stikstof is nodig voor de vorming van eiwitten. Zolang de plant in de groeifase is heeft hij veel stikstof nodig. Hoewel stikstof in grote mate in de lucht voorkomt (79%) kunnen planten er niets mee doen. Een plant neemt stikstof op die gebonden is aan andere elementen, vooral nitraten zijn belangrijk. Stikstofmeststoffen zijn te verdelen in 2 groepen:

  1. Ammoniak meststoffen (NH4), deze werken langzaam na 3 à 4 weken.
  2. Salpetermeststoffen (NO3), deze werken snel. Stikstofmeststoffen zijn kalksalpeter, zwavelzure ammoniak, Chilisalpeter.

Kalium geur en kleur aan bloem en blad en beschermt de plant tegen ziekten. Kalium zorgt voor stevige cellen, dus stevig blad, stengel en uiteindelijk bloemen. Kalimeststoffen zijn: patentkali en zwavelzure kali.

Fosfor bevordert de bloei, zaadvorming en wortelvorming. Fosfor wordt door de planten opgenomen uit fosfaten. Fosfaat is een trager werkend element. Het slaat boven in de grond neer en zal na meerdere malen water geven onder bij de wortels komen. Fosfaatmeststoffen zijn superfosfaat, triplesuper en slakkenmeel.

Kalk: Belangrijkste aspect van de bodem: de juiste pH!! Wanneer deze niet in orde is, zijn de resultaten absoluut minder. Kalk is vooral een stof die het milieu in de bodem reguleert. Bij een goede pH (zuurgraad) verlopen allerlei chemische en bacteriologische processen veel beter, worden voedingsstoffen beter benut, groeien de gewassen beter en geven een hogere opbrengst.

Kalk is nodig als plantenvoedsel. Alle planten hebben kalk nodig. Sommige veel, (suikerbieten) andere weinig, (aardappelen). Kalk bevordert de omzetting van organisch materiaal zoals drijfmest, graszoden, wortel- en stoppelresten. Plantenvoedsel komt hierdoor eerder vrij. Kalk bindt schadelijke zuren in de grond.

Kali, ammoniumstikstof en magnesium worden door kalk verdreven uit hun vaste binding met klei en humusdelen. Hierdoor komen ze voor de plant beschikbaar. Kalk kan in water opgeloste fosfor aan zich binden waardoor deze fosfor niet meer uitspoelt. Kalk werkt structuurverbeterend op kleigrond doordat kleideeltjes door kalk aan elkaar gebonden worden.

Het bodemleven ontwikkelt zich beter bij een voldoende hoeveelheid kalk in de grond. Meer of minder kalk in de grond heeft invloed op het optreden van plantenziekten. Op grond met weinig kalk komt bijvoorbeeld veel sneller magnesiumtekort voor. Een goede kalktoestand en pH bevordert sterk het rendement van de aan de grond toegevoegde kunstmest en organische mest. Bij een slechte kalktoestand wordt veel dure kunstmest verspild.

Kalk is verkrijgbaar in zowel poeder- als korrelvorm. Voordeel van korrel t.o.v. poeder is dat het niet stuift; je blijft schoon en je strooit als het waait “niet voor de buren”. Kalkpoeder wordt na een regenbui sneller door de bodem opgenomen dan kalkkorrel.

Organische meststoffen tuinbemesting

Organische meststoffen zijn samengesteld uit 100% natuureigen, organische grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. De organische grondstoffen worden door het bodemleven omgezet in opneembare voeding voor de plant. Deze omgezette voedings-stoffen worden geleidelijk aan de plant ter beschikking gesteld. De plant bepaalt zelf wanneer hij welke voedingsstoffen opneemt. Zo is er altijd sprake van een optimale, natuurlijke groei van de plant. Organische meststoffen bevorderen het bodemleven en verbeteren de bodemstructuur. Daarmee zorgen ze voor een optimale plantengroei waarmee kans op ziekten en plagen afneemt.

Wij hebben voor u MEVAKI-mestkorrel. Gebruik MEVAKI voor het bemesten van de groentetuin, bloemen, vaste planten, fruitbomen, struiken en gazon. Strooi vanaf maart tot en met september. Onderstaand vindt u een tabel met strooiadvies. MEVAKI is 2 tot 3 maanden werkzaam. Verpakking: zak 25 kg.

(TABEL)

Minerale of Anorganische meststoffen

Wordt in de volksmond ook wel kunstmest genoemd is, zoals het woord al zegt, op kunstmatige wijze geproduceerd. Het zijn veelal synthetische, milieuvreemde stoffen. De productie van deze meststoffen kost veel energie en is milieubelastend. Kunstmest is oplosbaar in water en zo makkelijk en snel opneembaar voor de plant. Bij de opname van water wordt de plant gedwongen alle voedingselementen uit de kunstmest op te nemen, vaak niet in de verhoudingen die de plant, in een bepaald groeistadium, wenst. Het effect is een geforceerde, te snelle groei en een verhoogde kans op ziekten en plagen. Kunstmest bevat een hoge concentratie aan zouten. Deze zouten zijn schadelijk voor het bodemleven, de bodemstructuur en het milieu rondom de wortel van de plant. Haarwortels sterven af en de plant wordt belemmerd in een optimale groei. Door de hoge concentratie aan zouten kan, als er gestrooid wordt bij zonnig weer, verbranding optreden.

Kalkamonsalpeter
(KAS) is een stikstofhoudende kunstmest (27% N) in korrelvorm die de plantengroei stimuleert. Het bevat ammoniumnitraat en calciumcarbonaat (CaCO3). Wanneer dolomiet als vulstof gebruikt wordt bevat de meststof ook magnesiumoxide (MgO). Door de beperkte hoeveelheid calciumcarbonaat is de meststof in de bodem niet geheel pH-neutraal, maar werkt iets verzurend. Een deel van de meststof is snelwerkend, omdat nitraat NO3- direct door de plantenwortels wordt opgenomen. Het ammonium (NH4+) ion daarentegen moet eerst door het bodemleven worden omgezet in nitraat voordat het door de plant opgenomen kan worden. Dit noemt men nitrificatie. Sinds 27 juni 2010 mag dit product uitsluitend worden verkocht aan agrariërs (dus niet aan particulieren).

Mengmest 15-15-15:
Kunstmest wat 15 % Stikstof (N), 15 % Fosfaat (P) en 15% Kalium (K) bevat. Te strooien wanneer het bewolkt is en er regen wordt verwacht. Doordat het chloorrijk is moet uiterst netjes worden gestrooid i.v.m. kans op verbranding.

Mengmest 12-10-18:
Kunstmest wat 12 % Stikstof (N), 10 % Fosfaat (P) en 18% Kalium (K) bevat. Uitermate geschikt als gazonmest. Te strooien wanneer het bewolkt is en er regen wordt verwacht. Doordat dit product chloorarm is, is kans op verbranding aanzienlijk minder.

Tuinbemesting bij Bots’ Huisdiervoeders

Voor meer informatie over tuinbemesting kunt u contact opnemen met de ervaren medewerkers van Bots’ huisdiervoeders. Bel 0297 - 241120 of kom langs in de winkel. Voor de openingstijden kunt u kijken op de contactpagina.